Ansökan

För att få bo på Guldhedens Studiehem krävs att man studerar på universitet eller högskola. Mer information finns under Information.

Står du redan i kö? Vill du uppdatera dina uppgifter?

I denna information beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi uppfyller gällande lagkrav rörande personuppgifter bland annat kraven i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i en ansökan, eller som i övrigt registreras i samband därmed, behandlas för att användas vid en framtida uthyrning. Personuppgifterna lagras i en databas som används som ett kösystem. Personuppgifterna lagras i en databas tills dess att du flyttat ut eller tills det gått upp till två veckor efter det att intervallet för att uppdatera uppgifterna löpt ut. Delar av dina personuppgifter kommer också sparas på papper under än längre tid enligt bokföringslagen. Stiftelsen Guldhedens Studiehem är personuppgiftsansvarig.

I din ansökan registrerar du adress- och kontaktuppgifter samt ditt personnummer (eller motsvarande för sökande som saknar svenskt personummer) som vi behöver i olika sammanhang för att verifiera din identitet. Då Stiftelsen Guldhedens Studiehem från början enbart var till för lärarstudenter och dessa besitter viss förtur frågar vi även om det. Vi frågar även efter namn och telefonnummer till närmsta anhörig för att kunna informera dem om eventuell sjukdom eller olycka, en del av vår krisberedskap. Under hyrestiden registrerar och behandlar vi uppgifter i samband med olika ärenden som rör hyresförhållandet. Uppgifterbehandlas vidare i samband med att kunder använder tjänster som tillhandahålls av Stiftelsen Guldhedens Studiehem och vid studiekontroll.

När du flyttat in lämnas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt till myndigheter. Vi utför under normala omständigheter inga behandlingar som innebär att personuppgifter överförs till tredje land, (d.v.s. länder utanför EU/EES). I de sammanhang det undantagsvis sker, t.ex. vid dialog med en sökande, sker det i enlighet med reglerna i GDPR, exempelvis efter inhämtande av samtycke.

De uppgifter vi har i vårt system bygger på den anmälan du lämnat till oss. Om de personuppgifter du lämnat i något avseende inte är korrekta eller inte registrerats korrekt kan du själv ändra på dem, eller begära att stiftelsen snarast skall rätta, blockera eller utplåna dessa uppgifter. Detta görs enklast genom att kontakta expeditionen via telefon eller mail.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss, kan du begära det skriftligt på följande adress:

Guldhedens Studiehem
Doktor Bex gata 2
413 24 Göteborg

Ansökningsformulär

Genom att skicka datan godkänner du att Stiftelsen Guldhedens Studiehem får behandla dina personuppgifter.

För att stå kvar i kön behöver du bekräfta din köplats minst en gång i halvåret. För att du ska kunna göra det är det viktigt att du fyller i en fungerande e-mailadress! Du uppdaterar dina uppgifter genom att begära en engångslänk som skickas till din e-mail. Inget lösenord används alltså. Du är själv skyldig att se till att uppdatera dina uppgifter i tid. Guldhedens Studiehem kommer att skicka ut ett påminnelsemail när du behöver uppdatera uppgifterna.