Alkohol- och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy på Guldhedens Studiehem

Ett förtydligande av § 3 i Allmänna bestämmelser för boende på Guldhedens Studiehem.

Guldhedens Studiehem vill erbjuda en drogfri hem- och studiemiljö där alla ska kunna få studiero och känna sig trygga.

Alternativ och motkraft

Vi vill utgöra ett alternativ och en motkraft i det svenska samhället där drogfria miljöer verkligen inte är många, särskilt inte i studentvärlden. Grupptrycket är starkt. Det är inte ovanligt att studenter fastnar i ett alkoholmissbruk som en följd av allt festande med alkohol som en självklar ingrediens. På Guldhedens Studiehem är studentfesterna drogfria. Den som vill ha en lugn studiemiljö har kommit till rätt ställe.

Solidaritet

Upp till 700 000 människor i Sverige har alkoholproblem, vilket innebär att deras alkoholkonsumtion vållar problem för dem själva med hälsan, arbetet eller välbefinnandet, eller för andra, främst deras anhöriga. Skadorna och lidandet som alkohol vållar är för många och för stort för att räknas upp här. Att Guldhedens Studiehem har valt att vara en drogfri miljö handlar bland annat om solidaritet med de drabbade människorna. Den som har vuxit upp i ett alkoholisthem eller själv kommer från ett behandlingshem ska kunna känna sig fullkomligt trygg här.

Du hehöver självklart inte vara nykterist för att bo här, men det krävs av dig att du respekterar följande:

  • Drycker med högre alkoholhalt än lättöl får ej nyttjas på Guldhedens Studiehem inklusive balkonger eller trädgård och får ej heller förvaras i gemensamma utrymmen såsom kylskåp, skafferi eller dylikt.

  • Narkotika i någon form inklusive anabola steroider får naturligtvis inte förekomma.

  • Du får inte störa övriga boende genom ditt uppträdande eller med hög musik.

Bryter du mot dessa regler räknas det som kontraktsbrott vilket kan leda till hyresrättens förverkande och eventuellt skadestånd till Stiftelsen Guldhedens Studiehem.

Var rädd om dig själv och dina medmänniskor under din studietid!