Fördelning av lediga rum

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i ansökan på hemsidan, alla uppgifter måste lämnas.

Förnya ansökan

Förnya din ansökan en gång per termin och se till att alltid ha aktuell information, (eventuell tillfällig adress). Du förlorar din plats i kön om du inte uppdaterar din ansökan.

Publicering av lediga studentrum

Alla lediga rum lägger vi ut på hemsidan och du kan då söka genom att mejla in ditt intresse till jerry@guldheden.com . Sökande som redan står i kön har förtur. Men i övrigt gäller principen ”först till kvarn”. Din anmälan är bindande.

Köplats

Från det datum du registrerade din ansökan står du i kö, kötiden räknas från din ansökningsdag. Kötiden är personlig och kan inte överlåtas. Din kötid räknas alltid från registreringsdatum men din köplats kan variera ändå beroende på intresset av ett rum vid det aktuella tillfället.

Vem får rummet

Vi erbjuder rummet till den person med längst kötid som önskar rum då det blir ledigt. Stiftelsen bygger på en kristen grund du får inte motverka detta men det är inget krav på att du är kristen. Vi tillåter inte användande eller förvarnande av droger inklusive alkohol på hemmet. Du som söker rum här måste lämna en referent som vi kan ringa och diskutera med för att sedan göra bedömningen om du är lämplig som hyresgäst på Guldhedens Studiehem. Du måste årligen lämna studieintyg omfattande minst 75 %-iga studier.

Acceptera ett erbjudande

När du tittat på rummet och vi pratat med dina referenter och utifrån det gjort vår bedömning skriver vi ett kontrakt och skickar det till dig. Du accepterar rummet genom att under teckna hyreskontraktet och returnera det till oss inom angiven tid (normalt 1 vecka). Vi behöver originalavtalet med din underskrift.

Avböja ett erbjudande

Vill du inte hyra rummet du sökt skickar du ett nej-svar via e-post eller vanlig post inom angiven svarstid (normalt 1 vecka). Du kan tacka nej max två gånger, vid det tredje tillfället stryks du ur kön och förlorar din kötid. Du är då tvungen att registrera dig på nytt för att åter stå i kö.

Avstå från att svara

Om du inte svarar på ett erbjudande stryks du ur kön och förlorar din kötid. Detta gäller även om du har uppgett felaktig adress eller dylikt.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två kalendermånader, och räknas från den sista i den månaden vi har fått den skriftligt. Du är sedan skyldig att låta oss visa ditt rum för sökande.