Matsalen

Från och med 2/9 2013 upphör vi med servering för externa gäster. Du som har måltidskuponger kvar är välkommen att använda dem hela höstterminen. Dock längst till 20/12 2013.