När du bor här

Felanmälan

Om något behöver åtgärdas i ditt rum, kök, tvättstuga, läckande kranar etcetera lämna en lapp till vaktmästaren eller ring in din felanmälan till expeditionen 031-82 14 16. Störning eller allvarliga fel som inträffar på kvällar eller helger, till exempel en trasig vattenledning anmäler du omedelbart till jourhavande 0736-30 70 54 som vidtar vidare åtgärder. Stiftelsen Guldhedens Studiehem drivs utan vinstintresse så var aktsam om hemmet och dess inventarier, det påverkar din hyra och din trivsel. Släpp aldrig in obekanta i huset på grund av risken för stöld eller skadegörelse.

Städning

Du ansvarar självklart för städningen av dina utrymmen såväl rummet som din förvaring i korridorsköket (skafferi, kyl och frys). När du lagar mat i korridorsköket plockar du omgående undan och diskar efter dig, du skall lämna köket lika inbjudande som du önskar det när du kommer. Vi köper städning av de gemensamma utrymmena men undanplockningen och iordningställande skall var och en göra själv. Du får inte lov att lämna något i korridoren, dels för den allmänna trivseln men framförallt av brandsäkerhetsskäl samt utrymningsskäl.

Hyresinbetalning

Hyresinbetalningen sker på bankgiro 483-8413. Hyresavin lämnas i brevlådan senast den 15 i varje månad. Betalningen skall vara oss tillhanda senast den sista helgfria vardagen månaden innan den månad betalningen avser.. Vid sen inbetalning tillkommer en förseningsavgift på 50 kronor. Vid betalning ange alltid fakturanummer.

Hemförsäkring

Inbrott, brand, översvämning och andra olyckor kan drabba oss alla. Du kan bli ersättningsskyldig för skador du orsakar på fastigheten, till exempel genom vatten från ett trasigt akvarium, eller sönderslaget tvättställ eller wc-stol. Då och vid liknade tillfällen råder vi dig att använda din hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring så teckna en omgående. Har du en hemförsäkring så kontrollera att den är tillräckligt stor.

Utelåst?

Om du låst dig ute kontaktar du jourhavande 0736-30 70 54 som hjälper dig in.

Husdjur

Du får inte ha husdjur hos oss. Det beror främst på att även allergiker ska kunna bo hos oss.

Förtroenderåd och värdar

På Guldhedens Studiehem finns det förtroenderåd och värdar. Värdarna har ett andligt och socialt ansvar för er boende. Du kan vända dig till dem om du vill samtala med en medmänniska (de har inte utbildning för detta men ett gott hjärta). De ordnar även aktiviteter för er. Förtroenderådet är en länk mellan styrelse och personal där det sker en dialog kring hemmet och dess verksamhet. Förtroenderådet har två representanter i styrelsen som bevakar era intressen.

Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut ditt rum i andra hand om godtagbara skäl föreligger, det kan vara medicinska eller studierelaterade. Andrahandsavtal skall godkännas av oss. Du får själv ordna hyresgäst och kontrakt, en kopia av kontraktet skall vi ha. Du är ansvarig för ditt rum även under andrahandsuthyrningen och om din hyresgäst förstör något eller struntar i att betala hyran är det du som är betalningsansvarig. Om du hyr ut ditt rum i andrahand utan tillstånd riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Bilparkering

Om du har bil och behöver parkering har vi ett begränsat antal som vi hyr ut. Om du har hyrt en parkering måste du ha parkeringstillståndet välsynligt, får du böter är det du som får överklaga till parkeringstjänst väst. På framsidan finns det ett besöksparkering som är avsedd för era gäster övrig. Era gäster får parkera där max tre dygn och måste ha besöksparkeringstillståndet placerat väl synligt samt betala sms-avgift., får din gäst parkeringsböter får ni själva överklaga till parkeringstjänst väst.

Cykelparkering

Ni får parkera max en cykel var på hemmet. Cykel parkeras antingen i cykelrummet eller direkt utanför detta. Cyklar får inte ställas så de hindrar framkomligheten.

Avfallssortering

I sopnedkastet kastas restavfall i väl tillslutna påsar och komposterbart i papperspåsar, glöm ej att välja vilket avfall du vill slänga. På baksidan av huset har vi behållare för färgat glas, ofärgat glas, plast, tidningar, metall och wellpapp. Batterier, lampor, lysrör och elektronikskrot lämnar ni i backar för respektive slag i soprummet. Detta påverkar såväl miljön som ekonomin.

Skrivaren

På hemmet finns det en gemensam skrivare/kopiator/scanner som får nyttjas av hyresgästerna. Du kan enkelt skriva ut PDF-dokument från ett USB-minne, från 33 öre/sidan. Du kan även göra kopior på böcker, lösblad samt ta kopior till ditt USB-minne. Du kan betala med swish eller kontant.