När du flyttar in

Inflyttning

Klockan 12.00 på inflyttningsdagen kan du flytta in i ditt nya rum. Om uthyrningsdagen infaller på en lördag eller söndag eller annan helgdag får du flytta in nästkommande vardag. Inflyttning kan ske tidigare om rummet är outhyrt eller om den förra hyresgästen redan har flyttat ut och lämnat sina nycklar. Vid tidigare inflyttning görs det upp mellan den gamla och den nya hyresgästen.

Nycklar

Nycklar får du kvitterat ut på expeditionen i samband med inflyttningen. Det är även dit du omedelbart anmäler eventuellt borttappad nyckel som medför cylinderbyte där du betalar 1000:- resterande står hemmet för. Du kan inte själv kopiera nyckeln då vi har ett spärrat system och det tar en till tre dagar att få fram en ny nyckel.

Ostädat vid inflyttning

Det görs en besiktning av såväl rummets skick som städningens utförande innan du flyttar in. Kontakta expeditionen omgående om du trots det skulle vara missnöjd med föregående hyresgästs avflyttningsstädning. För att kunna bedöma städningen måste vi först få se hur det ser ut.