När du flyttar ut

Uppsägning

Uppsägningen skall alltid vara skriftlig och lämnas till expeditionen. Uppsägningstiden är två kalendermånader och räknas från den sista i den månad den kommer oss tillhanda.

Utflyttning

Vid utflyttning bör du tänka på följande: Nycklarna måste vara expeditionen tillhanda senast klockan 12.00 utflyttningsdagen.

  • Eventuella inventarier som du ställt undan skall ställas tillbaka på rummet.
  • Töm rummet och din förvaring i korridorsköket på dina tillhörigheter.
  • Anmäl adressändring till posten.
  • Lämna din nya adress till expeditionen.

Städning

Tänk på att städa rummet noggrant vid utflyttning så att den nya hyresgästen kan flytta in som planerat. Om du inte har lämnat rummet väl städat kommer du att debiteras för den städning vi då låter göra.